testimonials

Cheng Siew Yen

"I signed up as a CHOICE Method Mother. I was very lucky as I conceived on my first few months using the CHOICE Method Conception Chart. When the doctor told me that I was carrying a girl, I just couldn't believe him and smiled. But when he told me again on my next check-up that I was going to have a girl, the joy in me was so much that I just couldn't wait for the little one to come out."

Goh Yock Pyng

"After few calls, and a consultation at Choice Baby office, I signed up as a Choice mother. After all, this is 100% money back guaranteed, it's worth a try. In the end, I am now a proud mother of a girl and a boy. I strongly recommend the CHOICE Method to anyone who wishes to choose the gender of their next baby naturally to give it a try."

李惠妮

"現年三十的李惠妮就是 (CHOICE METHOD)的成功例子之一。之前育有兩女的惠妮渴望下一胎會生個兒子。惠妮說:我們根據Choice Baby特別為我們制定的日程表,在選定的理想嘗試懷孕,不久候我再次懷孕。一直到五月候,醫生確定胎兒九十九巴仙是男嬰,心裏更是充滿了喜悅。我已有三位可愛的女兒,正計劃添一位小寶寶,然而十分渴望是位兒子。我很感謝“CHOICE METHOD” 能令我如願以償,得到了一位可愛的小男寶寶。更感謝 Choice Baby,把貴公司的“CHOICE”服務介紹給我,使我有個美滿的家庭。"

Jocelyn Teh

" 在2003年三月,我生下了大兒子.其實我和我丈夫都希望第一胎可以生個女兒.後來我丈夫在報章上看到廣告關於自然選擇生男或女,那就是 "CHOICE METHOD" 結果,我在八月生下我們所期待的女兒,而且還是對雙胞胎呢!我很希望全世界的夫妻都知道 "CHOICE METHOD" 的存在和他們分享夢想成真的喜樂。當然,這個方法可沒有擔保可以生雙胞胎哦!"

Haslinda Binti Hashim

"Saya masih ingat lagi semasa menjalani ujian pap-smear pada bulan Nov.2002 doktor pakar yang merawat saya telah memberikan laman web : www.choicebaby.com untuk dilayari. Setelah cerita tentang kaedah CHOICE ini dipaparkan menerusi akhbar tempatan dan slot rancangan Nona di TV3, saya semakin bersemangat untuk mencuba dan hasilnya amat membanggakan. Kali ini saya telah mendapat apa yang dihajatkan iaitu anak lelaki."

Ding Ing Hua

"時常看見鄰居有男有女的小孩,而我們只有女兒.這是我們非常羡慕別人的家庭.幸好,我們看到報章上看到 Choice Baby的廣告 "